Hướng dẫn giác sơ đồ Gerber Accumark_Lệnh xoay chi tiết 180

Bài tập: Xếp hai chi tiết vào khoảng trống còn lại. Để xếp được sơ đồ,ta phải xoay chi tiết 180 độ. 

Hướng dẫn sử dụng lệnh xoay chi tiết 180- Rotate 180 :

1.Bấm trái chọn Rotate 180

2.Bấm phải chọn chi tiết.Chú ý phải bật chế độ vượt luật hoặc để laylimit có chê độ chi tiết xoay 180.

download-icon
TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY TÍNH CỦA BẠN.

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần