Hướng dẫn giác sơ đồ Gerber Accumark_Lệnh xoay chi tiết 180

Bài tập: Xếp hai chi tiết vào khoảng trống còn lại. Để xếp được sơ đồ,ta phải xoay chi tiết 180 độ. 

Hướng dẫn sử dụng lệnh xoay chi tiết 180- Rotate 180 :

1.Bấm trái chọn Rotate 180

2.Bấm phải chọn chi tiết.Chú ý phải bật chế độ vượt luật hoặc để laylimit có chê độ chi tiết xoay 180.

download-icon
TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY TÍNH CỦA BẠN.

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần