THIẾT KẾ RẬP ÁO BLOUSON TRẺ EM-CÔNG THỨC THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC

Cách thiết kế rập thân trước áo blouson trẻ em.

ab: dài áo = thân sau = 33

bb2: sa vạt = 2

12thiet-ke-ao-blouson-tre-em-tt-sa-vat

ad: hạ nách =hạ nách sau thân sau = 11.5

di: ngang ngực = ngang ngực thân sau + (0 – 1) = 13.5

13thiet-ke-ao-blouson-tre-em-tt-nganh-nguc

ac: rộng vai = rộng thân sau = 11

cty-tkkt-toan-tran

14thiet-ke-ao-blouson-tre-em-tt-ngng-vai

  • Vẽ cổ áo:

ac: vào cổ = vào cổ thân sau = 4.8

af: hạ cổ = vào cổ = 4.8

Kẻ ee1 // af và ee1 = af  như hình vẽ

15thiet-ke-ao-blouson-tre-em-tt-ha-co

Nối ef, P là điểm gữa.

Nối Pe1. PQ = 1/3 Pe1.

Vòng cổ đi qua các điểm eQf.(Coi cách vẽ cổ minh họa)

16thiet-ke-ao-blouson-tre-em-tt-vong-co

  • Vẽ nách áo:

Cg: hạ xuôi vai = hạ xuôi vai thân sau =2.2 cm

Nối eg như hình vẽ

17thiet-ke-ao-blouson-tre-em-tt-xuoi-vai

Từ g kẻ đường thẳng gh vuông góc với di. o là điểm giữa gh.

Nối oi và m là điểm giữa.

Nối mh và nh = 1/3 hm

18thiet-ke-ao-blouson-tre-em-tt-nach

oo1 = 0.5. Vẽ vòng nách qua các điểm ino1g.

cty-tkkt-toan-tran

19thiet-ke-ao-blouson-tre-em-tt-vong-nach

  • Vẽ sườn áo: ( tương tự thân sau)

Lai đánh cong b1b2.

20thiet-ke-ao-blouson-tre-em-tt-lai

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần