Hướng dẫn giác sơ đồ Gerber Accumark_Lệnh Overlap

Bài tập: Xếp chi tiết keo lưng sau,khổ keo bị thiếu 1/16.Nếu sử dụng chuột trái kéo sẽ không xếp được sơ đồ. 

Hướng dẫn sử dụng lệnh xếp hai chi tiết cấn nhau -Overlap :

1.Bấm trái chọn Overlap

2.Thiết lập giá trị cấn mép (~1-3 ly)

3.Bấm phải chọn chi tiết.Kéo về hướng chi tiết muốn để cấn chi tiết lên nhau.

download-icon
TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY TÍNH CỦA BẠN.

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần