Hướng dẫn giác sơ đồ Gerber Accumark_Lệnh Overlap

Bài tập: Xếp chi tiết keo lưng sau,khổ keo bị thiếu 1/16.Nếu sử dụng chuột trái kéo sẽ không xếp được sơ đồ. 

Hướng dẫn sử dụng lệnh xếp hai chi tiết cấn nhau -Overlap :

1.Bấm trái chọn Overlap

2.Thiết lập giá trị cấn mép (~1-3 ly)

3.Bấm phải chọn chi tiết.Kéo về hướng chi tiết muốn để cấn chi tiết lên nhau.

download-icon
TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY TÍNH CỦA BẠN.

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần