Hướng dẫn giác sơ đồ Gerber Accumark_Thiết lập Setting phần 1.

Bài tập: Kiểm tra rập trên sơ đồ có đường may,đường nội vi,dấu khoan,dấu bấm… 

Hướng dẫn hiển thị đường may,đường nội vi,dấu khoan,dấu bấm trên sơ đồ

1.Chọn Edit->Setting.

2.Bấm trái chọn như hình vẽ.

hien-thi-duong-may-duong-chu-vi-tren-so-do

 

Kết quả:

hien-thi-duong-may-duong-chu-vi-tren-so-do-1

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần