Hướng dẫn Optitex 12-Tạo điểm nhảy cỡ

Phần mềm thiết kế rập Optitex12
Phần mềm thiết kế rập Optitex12

Video hướng dẫn tạo điểm nhảy cỡ trên phần mềm Optitex12.

cty-tkkt-toan-tran

Giới thiệu Pham Tran Toan 531 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần