Hướng dẫn sử dụng Gerber Accumark mở rập Lectra-Phần 2

Mở rập Lectra phần 1

Mở rập lectra trong phần mềm Gerber Accumark trên PDS rất đơn giản.Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cách mở rập Lectra thứ hai chuyên nghiệp hơn.

hdsd-phan-mem-gerber-accumark-mo-rap-lectra
Giao diện phần mềm Gerber Accumark,chọn nút thứ tư

Chọn Data Conversion.Chọn View.Chọn Import to Accumark

hdsd-phan-mem-gerber-accumark-mo-rap-lectra-view-import

Chọn đuôi file cần nhập là Lectra

hdsd-phan-mem-gerber-accumark-mo-rap-lectra-mdl

Chọn đường dẫn chứa rập Lectra
hdsd-phan-mem-gerber-accumark-mo-rap-lectra-duong-dan

Chọn file rập Lectra

cty-tkkt-toan-tran

hdsd-phan-mem-gerber-accumark-mo-rap-lectra-chon-file

Chọn đường dẫn lưu rập vào Accumark Explorer -thư mục khách hàng (Storage Area )

hdsd-phan-mem-gerber-accumark-mo-rap-lectra-chon-thu-muc-luu-rap

Bấm nút mũi tên xanh để chuyển đổi rập Lectra qua Gerber Accumark

hdsd-phan-mem-gerber-accumark-mo-rap-lectra-process

Xuất hiện bảng thông báo thông tin chuyển rập.

hdsd-phan-mem-gerber-accumark-mo-rap-lectra-thong-bao

Mở rập trên phần mềm Accumark bình thường trên PDS

cty-tkkt-toan-tran

hdsd-phan-mem-gerber-accumark-mo-rap-lectra-kq

Ngoài hai cách mở trên bên trên còn có thể làm nhiều cách khác để chuyển rập từ Lectra qua Gerber Accumark.Ta có thể xuất rập trực tiếp file Lectra qua file .zip,hoặc sử dụng phần mềm thứ ba làm trung gian chuyển đổi….

Cách gì thì cách miễn rập chuyển ít lỗi,đúng thông số là ok.

 KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần