Mở sơ đồ Lectra đuôi plx bằng phần mềm Gerber Accumark V9

Bài trước chúng ta mở sơ đồ Lectra đuôi plx bằng phần mềm Gerber Accumark Data Conversion. Cách này áp dụng cho các phiên bản cũ.

Phiên bản Gerber Accumark V9,ta có thể mở trực tiếp sơ đồ Lectra đuôi plx bằng cách của trung tâm Toán Trần hướng dẫn đơn giản hơn

  • Mở phần mềm giác sơ đồ Gerber Accumark V9

  • Chọn sơ đồ lectra đuôi plx

  • Kết quả mở sơ đồ Lectra đuôi plx như hình. Chú ý để rập và sơ đồ chung 1 file.

Chúc các bạn học tập tốt.

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần