Hướng dẫn sử dụng Gerber Accumark mở rập Lectra-Phần 1

Một ngày đẹp trời khách hàng gửi rập sản xuất làm trên phần mềm Lectra.Bạn phải học lại phần mềm Lectra để chỉnh rập ư ? Thử tìm hiểu hai cách mở rập Lectra

hdsd-phan-mem-gerber-accumark-mo-rap-lectra-goc
Rập của phần mềm Lectra

Mở phần mềm thiết kế rập PDS của Accumark.Chọn File-Open

cty-tkkt-toan-tran

hdsd-phan-mem-gerber-accumark-mo-rap-lectra-pds-1

Chọn file rập Lectra cần mở theo thứ tự.

  1. Chọn File of Type là đuôi .mdl
  2. Chọn thư mục chứa rập
  3. Chọn file rập Lectra

hdsd-phan-mem-gerber-accumark-mo-rap-lectra-pds-2

Xuất hiện bảng thông báo thông tin về rập nhập vào phần mềm Accumark

hdsd-phan-mem-gerber-accumark-mo-rap-lectra-thong-bao

Kết quả mở rập trên phần mềm Accumark

hdsd-phan-mem-gerber-accumark-mo-rap-lectra-kq

Chú ý:

  1. Rập chuyển đổi qua lại có thể bị lỗi đường may và nhảy size…nên cần khớp rập và kiểm tra lại

  2. Theo nhà cung cấp phần mềm thì phiên bản càng cao thì rập chuyển đổi càng ít lỗi.

 KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần