Hướng dẫn sửa lỗi giác sơ đồ tự động Accunest bị lỗi.

Giác sơ đồ tự động bằng phần mềm Accunest là không thể thiếu với các bạn làm giác sơ đồ.Thời gian giác nhanh 5-10′ là có sơ đồ hoàn chỉnh.Đặc biệt khi áp dụng giác sơ đồ nhiều chi tiết nhỏ ví dụ: sơ đồ keo của vest. Hiệu suất đi sơ đồ được nâng cấp thuật toán trong các phiên bản mới hoàn toàn có thể tin tưởng khi làm việc.

day-giac-so-do-tinh-dinh-muc

Trong quá trình làm việc,vẫn còn một số lỗi giác sơ đồ tự động Accunest.Nguyên nhân khách quan là do người dùng.Còn phần mềm chỉ thực hiện mệnh lệnh người sử dụng ,nó hoàn toàn vô tội.
Chúng  ta cùng tìm hiếu các lỗi hay gặp khi giác sơ đồ tự động Accunest
Khi gặp lỗi,phần bị lỗi sẽ có màu đỏ.loi-accunest-khong-chay-so-do-tu-dong
Để đọc lỗi,bấm vào phần chữ đỏ.

day-giac-lam-rap-nhay-size

huong-dan-sua-loi-accunest
Lỗi có nhiều dạng,trong file text sẽ thông báo lỗi ở phần dưới cùng.Lỗi không key là lỗi nhiều nhất.
loi-accunest-loi-khong-key
Lỗi không key muốn sửa,phải cài lại phần mềm.
cty-tkkt-toan-tran
Một dạng lỗi khác là thiếu laylimits.
loi-accunest-loi-khong-laylimit
WARNING: Laylimits have been restricted due to some pieces in foldable category being not foldable, or having invalid fold line orientation
ERROR: 211 Unable to process tubular or bookfold markers with contain folded pieces.
Khi chuyển sơ đồ thun ống từ máy này qua máy khác,không chuyển laylimits thiết lập chế độ thun ống.Nên phần mềm báo lỗi.Sửa lỗi giác sơ đồ tự động Accunest bằng cách chép file laylimits qua máy chạy sơ đồ tự động là ok.
Một trường hợp khác chưa rõ nguyên nhân thường xảy ra ở phiên bản 8.4 trở đi không key bản quyền nữa là.Untitled
Gặp trường hợp này thì chỉ có cách cài lại từ đầu.Hoặc chạy ổn định với công ty có khả năng tài chính thì mua key của nhà sản xuất là ok nhất.

day-giac-lam-rap-nhay-size-quan-ao-tre-em

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần