Làm sao để lấy menu lệnh thiết kế Gerber Accumark ra ngoài ?

CHI TIẾT ĐÍNH KÈM ko-có-menu-lệnh-thiết-kế-Gerber-Accumark

Hỏi: Cho chị hỏi làm sao để lấy menu lệnh thiết kế Gerber Accumark ? Nó không xổ ra làm mình khó kiếm lệnh.

CHI TIẾT ĐÍNH KÈM ko-có-menu-lệnh-thiết-kế-Gerber-Accumark

Trả lời: Để hiển thị menu lệnh thiết kế Gerber Accumark , các bạn bấm chuột phải vào vùng trắng như hình. Bấm chuột chọn Minimize the Rinbon.

Kết quả oki máy sẽ hiển thị menu lệnh thiết kế Gerber Accumark như sau :

hiển thị menu lệnh thiết kế Gerber Accumark
hiển thị menu lệnh thiết kế Gerber Accumark

Chúc các bạn học thiết kế rập thành công.

 

 

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần