GERBER ACCUMARK

Lỗi chạy sơ đồ tự động

Lỗi chạy sơ đồ tự động mà lính mới hay mắc phải ở Gerber Accumark. Nhẹ phạt. Nặng bị đuổi việc. Anh em coi nên tránh nhé. Để sủa lỗi chạy sơ đồ tự động […]

GERBER ACCUMARK

Hướng dẫn sửa lỗi giác sơ đồ tự động accunest bị xoay và lật rập.

Giác sơ đồ tự động accunest bị xoay rập,lật rập là do những nguyên nhân sau: 1.Nếu dùng 8.4.0.93 trở xuống tới 8.2.x.192 là do lỗi thiết lập laylimits để chế độ xoay tự do.Để […]