Hướng dẫn tạo thư mục khách hàng-Storage Area

         Tạo một thư mục khách hàng mới mục đích để lưu rập,lưu sơ đồ của một đơn hàng hay một khách hàng nào đó.Đây là thao tác đầu tiên các  bạn cần biết khi tìm hiểu phần mềm Accumark.

cty-tkkt-toan-tran

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần