Hướng dẫn tạo thư mục khách hàng-Storage Area

         Tạo một thư mục khách hàng mới mục đích để lưu rập,lưu sơ đồ của một đơn hàng hay một khách hàng nào đó.Đây là thao tác đầu tiên các  bạn cần biết khi tìm hiểu phần mềm Accumark.

cty-tkkt-toan-tran

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY

Giới thiệu Pham Tran Toan 531 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần