RẬP THAM KHÂO

Rập đầm thun body tay khoét

Toán Trần thân tặng các bạn yêu may vá rập đầm thun body tay khoét . Rập có 3 size. Thông số đầm thun body tay khoét THÔNG SỐ/ SIZE S M L DÀI ĐẦM 78 […]

RẬP THAM KHÂO

RẬP ĐẦM DÂY RÁP DƯỚI CHÂN NGỰC

Rập đầm dây ráp dưới chân ngực tham khảo. Rập là file DXF, các bạn tải về rồi import vào Corel hay phần mềm thiết kế rập. In rập đem ra tiệm photocopy in khổ […]

RẬP THAM KHÂO

RẬP ĐẦM THÂN ÔM – DÂY VAI

Rập đầm thân ôm – dây vai tham khảo. Rập là file DXF, các bạn tải về rồi import vào Corel hay phần mềm thiết kế rập. In rập đem ra tiệm photocopy in khổ A0 […]

RẬP THAM KHÂO

RẬP ÁO KHÔNG TAY – ĐƯỜNG CẮT THẲNG

Rập áo không tay – đường cắt thẳng tham khảo. Rập áo không tay – đường cắt thẳng  là file DXF, các bạn tải về rồi import vào Corel hay phần mềm thiết kế rập. In rập đem […]

RẬP THAM KHÂO

ÁO TAY LIỀN – CỔ TIM HỞ RỘNG CÀI CHỒM

Rập áo tay liền – cổ tim hở rộng cài chồm tham khảo. Rập áo tay liền – cổ tim hở rộng cài chồm là file DXF, các bạn tải về rồi import vào Corel hay phần mềm […]

RẬP THAM KHÂO

RẬP ĐẦM SUÔNG

Rập đầm suông tham khảo. Rập Đầm suông cổ sơ mi là file DXF, các bạn tải về rồi import vào Corel hay phần mềm thiết kế rập. In rập Đầm suông cổ sơ mi đem ra tiệm photocopy in […]

RẬP THAM KHÂO

RẬP ĐẦM RÁP DƯỚI EO – ĐƯỜNG CẮT CONG

Rập đầm ráp dưới eo – đường cắt cong tham khảo. Rập đầm ráp dưới eo – đường cắt là file DXF, các bạn tải về rồi import vào Corel hay phần mềm thiết kế rập. […]

RẬP THAM KHÂO

RẬP KIỂU CỔ CHÌA KHOÁ

Rập áo cổ kiểu chìa khoá tham khảo. Rập áo cổ kiểu chìa khoá là file DXF, các bạn tải về rồi import vào Corel hay phần mềm thiết kế rập. In rập áo cổ kiểu […]