Hướng dẫn thiết kế Bâu cà vạt

Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:

A1A3: Vào cổ trước = vào cổ sau = 2cm

A2A4: Hạ cổ trước = 3-> 5cm

A2A4: Hạ cổ sau = 0cm

Bâu áo:

AB: Dài bâu = ½ vòng cổ trên thân áo – 1.5(đính nút)

AC: To bản bâu = 6cm

 

BD: Dài cà vạt = 40cm

D’D1: 6cm

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-ca-vat1

Đường may:

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-ca-vat-dm

KHOA-HOC-NGANH-MAY