Hướng dẫn thiết kế Bâu lọ

Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:

A1A3: Vào cổ trước = vào cổ sau = 2cm

A2A4: Hạ cổ trước = 3-> 5cm

A2A4: Hạ cổ sau = 0cm

Bâu áo:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

 

Sử dụng canh vải xéo 45°

AB: Dài bâu = ½ vòng cổ trên thân áo – 1.5(đính nút).

AC: To bản bâu = 6cm

DD1: 1.5cm

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-lo

Đường may:

thiet-ke-co-ao-bau-lo-dm

KHOA-HOC-NGANH-MAY