Thiết kế các kiểu tay áo: Tay loa rũ dài

 Điều chỉnh lại vòng nách trên thân:

Giảm đầu vai thân trước, thân sau 2cm.

Tay áo:

-AB: Dài tay = số đo

-AA1 = BB1 = 3 -> 4cm

-AC = ½ Vòng nách + 0.5 -> 1cm

-CD = 1/10 ngực + 3 -> 4cm

-Giảm sườn 2 -> 3cm

 

-Tăng độ rũ 3cm.

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

thiet-ke-cac-kieu-tay-ao-tay-tay-loa-ru-dai

Đường may:

thiet-ke-cac-kieu-tay-ao-tay-tay-loa-ru-dai-dm

KHOA-HOC-NGANH-MAY