Hướng dẫn thiết kế Bâu Dalton

Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:

Vẽ lại thân áo căn bản.

A1A3 = 1.5cm

A2A4 = 3.5cm

Nối A4N’ (có thể đánh cong 0.5cm )

NN’ = 2cm

Nẹp ve:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Vẽ lại theo vòng cổ áo

A3A5 = 4cm

N’n = 3cm

nn1 = nn2 = 3cm

Nối A5n1 -> đánh cong 0.5cm.

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-dalton-nep1Bâu áo:

AB: Dài bâu = ½ vòng cổ trên thân áo – đầu ve (A2A4)

 

AC: To bản bâu = 6cm

BB1 = 1cm

DD1 = 0.5cm

D1D2 = 1cm

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-ao-dalton1

Đường may:

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-dalton-dmdich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

KHOA-HOC-NGANH-MAY