THIẾT KẾ RẬP NÓN SƠ SINH HAI MIẾNG.

Cách thiết kế rập nón sơ sinh hai miếng.
  • Thân nón.
Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:
AB: bề dài = 20
AC: bề ngang = 19
25thiet-ke-rap-non2-so-sinh-dai-rong
AF = 6, BE = 0.5. Nối EF.

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

 

26thiet-ke-rap-non2-so-sinh-giua-dau
G là điểm giữa của EF, GH =2.
Vẽ đường giữa nón qua các điểm F H E.
27thiet-ke-rap-non2-so-sinh-duong-cong-giua-dau
EL: cạnh mặt trước = 15
DM = 10. Nối hai điểm LM.
28thiet-ke-rap-non2-so-sinh-mat-truoc.
LN = 1. Nối EN.
29thiet-ke-rap-non2-so-sinh-mat-truoc-xeo
FI = 2. Từ I kẻ đường vuông góc IJ = 1.
Kéo dài IJ , JK = 10.
30thiet-ke-rap-non2-so-sinh-sau-ot-giam.
Nối KM, R là điểm giữa.

 

31thiet-ke-rap-non2-so-sinh-ma-non
RS = 0.5 vẽ đường cong.
32thiet-ke-rap-non2-so-sinh-duong-ma-non
MO = MP = 1.
33thiet-ke-rap-non2-so-sinh-duong-ma-non
  • Miếng đáp phía trước.
  • dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon
Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:
AB: chiều dài = 12.5
AD: chiều cao = 12.5
34thiet-ke-rap-non2-so-sinh-mieng-truoc-dai-rong
AE = 5.5. Nối EC
35thiet-ke-rap-non2-so-sinh-mieng-truoc-duong-gap-doi
F là điểm giữa cuae EC,

 

FG = 1.5, vẽ đường cong.
36thiet-ke-rap-non2-so-sinh-mieng-truoc-diem-giua
Chia đường cong EGC thành ba khoảng bằng nhau, EI = IJ = JC.
37thiet-ke-rap-non2-so-sinh-mieng-truoc-3doan
Lấy A làm tâm vẽ đường tròn có bán kính 6cm.
38thiet-ke-rap-non2-so-sinh-mieng-truoc-duong-tron6
Lấy I làm tâm vẽ đường tròng thứ 2 có bán kính 4cm.
39thiet-ke-rap-non2-so-sinh-mieng-truoc-duong-tron4
Giao điểm giữa hai đường tròn là K.
Nối AK = 6 và IK = 4
40thiet-ke-rap-non2-so-sinh-mieng-truoc-diemK
Từ K làm tâm vẽ đường tròn có bán kính 6cm.

 

41thiet-ke-rap-non2-so-sinh-mieng-truoc-duong-tron6
Từ J làm tâm vẽ đường có bán kính 3cm.
42thiet-ke-rap-non2-so-sinh-mieng-truoc-duong-tron3
Lấy giao điểm giữa hai đường tròn là K1
Nối KK1 = 6, JK1 = 3 và K1C.
43thiet-ke-rap-non2-so-sinh-mieng-truoc-duong-tron3
Vẽ các đường cong như hình vẽ, mỗi khoảng giữa đánh cong ra 1cm.
44thiet-ke-rap-non2-so-sinh-mieng-truoc- beo.
Cách chừa đương may.
Cắt chừa đường may xung quanh 1cm.
45thiet-ke-rap-non2-so-sinh-chua-duong-may

KHOA-HOC-NGANH-MAY