Hướng dẫn thiết kế Bâu Tenant

Vẽ lại vòng cổ thân áo căn bản

-Chân bâu:

AB: Dài bâu = ½ Vòng cổ áo

AC: To bản bâu = 3cm

O là trung điểm AB

BB1 = 1cm

Từ B1, dựng đường thẳng  _l_ dài 2cm -> B1D = 2cm

DD1 = 1.5cm

 

-Lá bâu:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Vẽ dựa theo chân bâu

CE: To bản bâu = AC + 0.5cm

Vẽ hình chữ nhật CD, FE.

Từ F, kéo dài 1 đoạn FF1 = 1 -> 2cm

Vẽ BF2 // AE

Kéo dài đoạn EF1 và cắt BF2 tại H.

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-tenant1

Đường may:

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-tenant-dm

KHOA-HOC-NGANH-MAY