Hướng dẫn thiết kế Bâu lãnh tụ

Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:

A1A3: Vào cổ trước = vào cổ sau = 2cm

A2A4: Hạ cổ trước = 2cm

A2A4: Hạ cổ sau = 0cm

Bâu áo:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

AB: Dài bâu = ½ vòng cổ áo

AC: To bản bâu = 3cm

 

O là trung điểm AB.

BB1 = 2cm

Nối OB1 -> đánh cong 0.3cm

Từ B1, dựng đường thẳng  _l_ dài 3cm -> B1D = 3cm

DD1 = 1cm.

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-lanh-tu1

Đường may:

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-lanh-tu-dm

KHOA-HOC-NGANH-MAY