Hướng dẫn xuất,nhập rập trong phần mềm Gerber Accumark.

Nhập rập

Tất cả file rập,sơ đồ…đều được quản lí trong phần mềm Accumark Explorer.Muốn xuất,nhập từ máy này qua máy khác,Các bạn tham khảo các bước dưới đây.

Xuất rập đuôi .zip qua máy khác,gửi mail….

Các bước thực hiện:
• Bấm trái chọn file muốn xuất.

Chọn file muốn xuất
Chọn file muốn xuất

• Chọn File-Export zip
• Xuất hiện hộp thoại Export to-chọn nơi muốn lưu-đặt tên mã rập-Save

Hôpj thoại xuất rập
Hộp thoại xuất rập

Nhập rập đuôi .zip từ máy khác,mail của khách hàng….

Các bước thực hiện:
• Chọn File-Import zip

Nhập rập
Nhập rập

• Xuất hiện hộp thoại Import to

cty-tkkt-toan-tran

Hộp thoại nhập rập

  • Chọn file nhập vào→Ok

  • Nhập rập thành công xuất hiện hộp thoại

nhap-rap-hoan-thanh

 

 

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần