THIẾT KẾ RẬP VÁY TÚM

THIẾT KẾ RẬP VÁY TÚM

SỐ ĐO
Dài váy            : 75 cm
Vòng eo          : 64 cm
Vòng mông     : 88 cm
Hạ gối             : 45 cm

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

THÂN SAU:

 • Vẽ hình chữ nhật, nhập thông số số đo chiều dài, chiều rộng:

AB : Dài váy = số đo = 45cm.
MD : Ngang mông = ¼ mông + 1cm = 23,5cm.
thiet-ke-rap-vay-tum-chieu-dai-chieu-rong-ts

 • Từ đường AB vẽ đường EF song song 4cm làm nẹp.

thiet-ke-rap-vay-tum-ve-nep-4cm

 • Copy đường song song, nhập thông số hạ mông:

AM : Hạ mông = 2/10 mông + 1cm = 19cm.
thiet-ke-rap-vay-tum-ha-mong-ts

 • Tạo điểm ngang eo:
 • cty-tkkt-toan-tran

AC : Ngang eo = ¼ eo + 2cm = 18cm.
thiet-ke-rap-vay-tum-ngang-eo

 • Nối đường ngang eo với đường ngang mông CD.

thiet-ke-rap-vay-tum-noi-suon

 • Đánh cong đường CD.

thiet-ke-rap-vay-tum-danh-cong-duong-suon-ts

 • Kéo dài đường DC lên 0,5cm

thiet-ke-rap-vay-tum-keo-duong-suon-ra-0.5cm

 • Vẽ đường ngang eo CA

thiet-ke-rap-vay-tum-ve-duong-ngang-eo-ts

 • Vẽ plis : O là trung điểm AC
 • cty-tkkt-toan-tran

Từ O lấy ra hai bên 1cm.
thiet-ke-rap-vay-tum-tu-trung-diem-lay-ra-1cm

 • Vẽ đường vuông góc với AC:

OO1 = 10cm.
thiet-ke-rap-vay-tum-tu-trung-diem-ve-vuong-goc-vao-10cm

 • Nối 2 đường pen lại

thiet-ke-rap-vay-tum-noi-2-duong-pen

 • Nối đường nẹp với thân BF, EA

thiet-ke-rap-vay-tum-noi-nep-vao-than

 • Vẽ L1 từ điểm L vào 1,5cm

thiet-ke-rap-vay-tum-ngang-lai-giam-1,5cm

 • Nối đường L1D

thiet-ke-rap-vay-tum-noi-duong-suon-ts

 • Từ L1 lấy vào 1cm vẽ đường lai

thiet-ke-rap-vay-tum-duong-suon-giam-1cm-ve-lai-ts

 • Bóc phần thân sau từ các đường FE, FL1, L1D, DC, CE theo chiều kim đồng hồ + Bóc hai đường pen hai bên đường OO1
 • cty-tkkt-toan-tran

thiet-ke-rap-vay-tum-boc-ts

 • Chừa đường may

thiet-ke-rap-vay-tum-noi-diem-chua-duong-may

THÂN TRƯỚC:

 • Vẽ hình chữ nhật, nhập thông số số đo chiều dài, chiều rộng:

– AB : Dài váy = số đo = 45cm.
– MD : Ngang mông = ¼ mông = 22,5cm.
thiet-ke-rap-vay-tum-chieu-dai-chieu-rong-tt

 • Copy đường song song, nhập thông số hạ mông:

AM : Hạ mông = 2/10 mông + 1cm = 19cm.
thiet-ke-rap-vay-tum-ha-mong-tt

 • Tạo điểm ngang eo:

AC : Ngang eo = ¼ eo + 2cm = 18cm.
thiet-ke-rap-vay-tum-ngang-eo-than-truoc

 • Đánh cong đường CD.

thiet-ke-rap-vay-tum-danh-cong-duong-suon-tt

 • Kéo dài đường DC
 • Từ A giảm thân trước 0,7cm
 • Nối đường cong ngang eo CA

thiet-ke-rap-vay-tum-giam-than-truoc-0,7cm

 • Vẽ plis : O là trung điểm AC
 • Từ O lấy ra hai bên 1cm.

thiet-ke-rap-vay-tum-tu-trung-diem-lay-ra-moi-ben-1cm-than-truoc

 • Vẽ đường vuông góc OO1 = 10cm.

thiet-ke-rap-vay-tum-tu-trung-diem-ve-vuong-goc-vao-10cm-tt

 • Giảm đường ngang lai LL1 = 1,5cm
 • cty-tkkt-toan-tran

thiet-ke-rap-vay-tum-noi-duong-suon-tt

 • Lên lai 1cm, nối đường sườn L1D

thiet-ke-rap-vay-tum-duong-suon-giam-1cm-ve-lai-tt

 • Bóc phần thân trước từ các đường AB, BL1, L1D, DC, CA theo chiều kim đồng hồ + bóc hai đường pen hai bên đường OO1

thiet-ke-rap-vay-tum-boc-tt

 • Mở đường gấp đôi thân trước AB

thiet-ke-rap-vay-tum-moi-duong-gap-doi

 • Chừa đường may thân trước

thiet-ke-rap-vay-tum-noi-diem-chua duong-may-tt

NẸP LƯNG LIỀN:

NẸP LƯNG THÂN SAU:

 • Vẽ nẹp lưng bản 4cm trên thân sau

thiet-ke-rap-vay-tum-ve-nep-lung-ts

 • Bóc nẹp lưng, giảm chiều dài nẹp 2cmthiet-ke-rap-vay-tum-boc-nep-lung-ts
 • Chừa đường may 1cm.thiet-ke-rap-vay-tum-chua-duong-may-nep-lung-ts

NẸP LƯNG THÂN TRƯỚC

cty-tkkt-toan-tran

 • Vẽ nẹp lưng bản 4cm trên thân trước

thiet-ke-rap-vay-tum-ve-nep-lung-tt

 • Bóc nẹp lưng, giảm chiều dài nẹp 2cm
 • Mở đường gấp đôi nẹpthiet-ke-rap-vay-tum-boc-nep-lung-tt
 • Chừa đường may 1cm.thiet-ke-rap-vay-tum-chua-duong-may-nep-lung-ttKHOA-HOC-NGANH-MAY