Hướng dẫn in chi tiết trong phần mềm Gerber Accumark 9.0

Các bước in rập

Chuột trái chọn 1 hay nhiều chi tiết muốn in.

in-chi-tiet
Chọn chi tiết in rập

Chột phải chọn Sent to→ Plotter

in-rap-1
Gửi chi tiết qua phần mềm in rập

Giao diện phần mềm in rập (in chi tiết) Gerber Accumark.

giao-dien-in-rap
Giao diện phần mềm in rập

Các thông tin cần ghi nhớ:

cty-tkkt-toan-tran

 • Piece Plot Param : thiết lập tham số cho phần in chi tiết

 • Annotion : Ghi chú in sơ đồ,in rập (in có đầy đủ đường may hay ko có đường may)

 • Sizes : Chọn size muốn in.Bạn có thể chọn 1 hay nhiều size để in rập.

 • Number of Copies : In chi tiết thành mấy bản

 • Cheracter Size: Chọn kích thước chữ khi in chi tiết.Chú ý để mặc định từ 0.25→0.64.Nếu để nhỏ quá in ra không thấy gì.To quá tên chi tiết sẽ nằm ngoài không thấy.

 • Piece : Các chi tiết sẽ in

 • Ready:Nằm phía dưới cùng,bên trái.Hiển thị thông tin trạng thái in sơ đồ (thành công hay bị lỗi)

Chú ý: Tất cả các mục trên,khi muốn thay đổi thông tin in sơ đồ ta có thể bấm vào nút … nằm bên phải của ô để điều chỉnh.

Thiết lập các tùy chọn in rập.

thiet-lap-in-so-do-gerber-accumark

Các thông tin điều chỉnh Maker Plot Options.

giao-dien-thiet-lap-in-rap
Giao diện thiết lập in rập
 • Rotation: Xoay chi tiết.Lệnh này in rập có tác dụng tiết kiệm giấy.Ví dụ khi ta in rập thân trước

 • 0LY-TTRUOC-28
  In rập xoay 90 độ
 • Scale X: Xuất file trục X tỉ lệ.Dùng để thay đổi kích thước X khi xuẩt rập

 • Scale Y: Xuất file trục Y tỉ lệ.Dùng để thay đổi kích thước Y khi xuẩt rập

 • Perim Tool: Có hai lựa chọn là viết và dao cắt.Cắt rập dùng cho máy cắt rập.Viết dùng để vẽ rập.

  KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần