IN GHI CHÚ LÊN RẬP GERBER ACCUMARK

in chú lên rập trong phần mềm Gerber Accumark

Bài viết hướng dẫn các bạn in ghi chú lên rập trong phần mềm Gerber Accumark một cách dễ dàng

in chú lên rập trong phần mềm Gerber Accumark

M<ời các bạn coi video hướng dẫn chi tiết ở đây

Chúc các bạn học thiết kế rập thành công

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần