Mở rập Gerber Accumark V10-V9 trên phiên bản cũ thế nào ?

Mở rập Gerber Accumark V10-V9 trên phiên bản cũ thế nào ?
Mở rập Gerber Accumark V10-V9 trên phiên bản cũ thế nào ?

Việc nâng cấp hệ thống thiết kế rập nhảy size Gerber Accumark V10-V9 cũng khá phiền toái. Đặc biệt việc mở rập Gerber Accumark V10-V9 trên phiên bản cũ thế nào được nhiều bạn quan tâm.

Toán trần xin hướng dẫn các bạn làm như sau.

1. Mở rập Gerber Accumark trên thư mục V10-V9

2.Chọn chi tiết.model xuất qua thư mục V8 như hình

3.Rename lại tên nếu dài hơn 22 kí tự nếu đổi qua V8

4.Bấm oki và coi video hướng dẫn Mở rập Gerber Accumark V10-V9 trên phiên bản V8

Giới thiệu Pham Tran Toan 497 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần