Fix lỗi Accumark explorer không hiện thanh search ?

Hỏi : Mọi người ơi, Gerber Accumark Explorer không hiện thanh search thì làm sao cho nó hiện lên ah. Anh chị em giúp mình với ?


Trả lời: Để fix lỗi Accumark Explorer không hiện thanh tìm kiếm các bạn tải file ở đây:

1. Các bạn thoát phần mềm Accumark Explorer

2. Kế tiếp các bạn bung file nén. Chạy phần mềm Amxplore.exe. Mật khẩu: ThietKeRapToanTran

3. Sau đó các bạn khởi động lại máy là oki.

Chúc tất cả các bạn học thiết kế rập thành công.

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần