Gerber xuất file hình ảnh JPG
PHẦN MỀM ACCUMARK

Gerber xuất file hình ảnh JPG

Gerber xuất file hình ảnh JPG để làm nhiều việc : Làm đồ án Làm tài liệu kĩ thuật Gửi khách hàng thị phạm rập thực tế, đâu phải ai cũng có phần mềm coi […]

GERBER ACCUMARK

Lỗi đổi đơn vị đo Gerber Accumark

Một ngày đẹp trời, bạn không đổi đơn vị đo từ mét qua inch hay ngược lại. Hay tham khảo cách của Toán Trần fix lỗi đổi đơn vị đo Gerber Accumark nhé Lỗi do […]

Máy vẽ sơ đồ cty may VT
GERBER ACCUMARK

Thiết lập chung giác sơ đồ-in rập Gerber Accumark chuẩn

Hướng dẫn thiết lập chung. Qui định trải vải-Laylimits. Qui định in rập sơ đồ-Anotation giác sơ đồ ngon trên từng milimet. Anh em chỉ việc tải file thiết lập chung về chạy sơ đồ, in rập ngon lành không cần phải cấu hình chi cho mệt nhé. […]

PHẦN MỀM ACCUMARK

Cách lấy lại rập Gerber Accumark bị xóa.

Xử lí nhiều rập ,bạn có thể gặp trường hợp lỡ tay xóa lộn.Làm sao để khôi phục rập đã xóa? Chúng ta tìm hiểu bài viết phục hồi rập Gerber Accumark bị xóa. Vào […]