Sơ đồ tham khảo full size quần đùi nam FH2207.

Hình ảnh sơ đồ quần đùi nam tham khảo bao gồm sơ đồ vải chính,sơ đồ keo và sơ đồ rập.

download-icon

 

FH 2207 VC S2
FH 2207 VC S2

cty-tkkt-toan-tran

FH 2207 VC XL2
FH 2207 VC XL2
FH2207 RAP
FH2207 RAP
FH 2207 KEO M-10
FH 2207 KEO M-10

cty-tkkt-toan-tran

FH 2207 KEO XL-10
FH 2207 KEO XL-10
FH 2207 VC L3
FH 2207 VC L3
FH 2207 VC M3
FH 2207 VC M3

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY