GERBER ACCUMARK

Tính độ co rút rập trên Gerber Accumark

Vật liệu trong quá trình gia công sẽ có biến động về thông số. Thiết kế dài quần 100cm, nhưng lên thành phẩm còn 97.3cm. Tăng bao nhiêu trên phần mềm Gerber Accumark ? Mời […]