TÀI LIỆU

NHẢY SIZE ÁO SƠ MI NAM

NHẢY SIZE ÁO SƠ MI NAM THÂN TRƯỚC Video hướng dẫn nhảy size áo sơ mi xuất khẩu Nhảy size thân trước Bước 1: Nhảy size điểm sâu cổ X= 0     ,Y=0 Bước […]

TÀI LIỆU

NHẢY SIZE TAY ĐẦM CĂN BẢN

NHẢY SIZE TAY ĐẦM CĂN BẢN Nhảy size tay Bước 1: Nhảy size điểm đầu vai  X= 0   , y=0 Bước 2: Nhảy size điểm bắp tay   X= hạ nách   , Y=bắp […]

TÀI LIỆU

NHẢY SIZE THÂN TRÊN SAU ĐẦM 1

NHẢY SIZE THÂN TRÊN SAU ĐẦM 1 Nhảy size thân sau Bước 1: Nhảy size điểm sâu cổ   X=0    , Y=0 Bước 2: Nhảy size điểm rộng cổ  X= 0  , Y=1/2 rộng […]

TÀI LIỆU

NHẢY SIZE QUẦN TÂY NỮ THÂN TRƯỚC

NHẢY SIZE QUẦN TÂY NỮ THÂN TRƯỚC Nhảy size thân trước Bước 1: Nhảy size điểm eo tại đáy   X=  0  , Y= eo/4 Bước 2: Nhảy size điểm eo tại sườn ngoài X= […]

TÀI LIỆU

QUY CÁCH MAY ÁO VEST TRẺ EM

QUY CÁCH MAY ÁO VEST TRẺ EM Rập chi tiết áo vest, bạn có thể đăng kí học hoặc qua Toán Trần mua rập vest trẻ em từ 1-14 Bước 1: Cắt vải Bước 2: […]

Nhảy size quần tây nữ
TÀI LIỆU

NHẢY SIZE QUẦN TÂY NAM THÂN SAU

NHẢY SIZE QUẦN TÂY NAM ĐỒNG PHỤC TOÁN TRẦN THÂN SAU Nhảy size thân sau Bước 1: Nhảy size điểm eo tại đáy  X=0    , Y=eo/4 Bước 2: Nhảy size điểm eo tại sườn ngoài […]

TÀI LIỆU

NHẢY SIZE QUẦN TÂY NAM THÂN TRƯỚC

NHẢY SIZE QUẦN TÂY NAM ĐỒNG PHỤC TOÁN TRẦN THÂN TRƯỚC Nhảy size thân trước Bước 1: Nhảy size điểm eo tại đáy   X= 0  , Y=EO/4 (eo nguyên đo nguyên vong,các điểm còn lại […]

No Picture
GERBER ACCUMARK

Review gerber accunest 10.2.0.101

Gerber accunest 10.2.0.101 có gì mới ? Gerber accunest 10.2.0.101 phát hành tháng 8-2016 Chạy Accunest bạn quan tâm gì nhất ? Trung tâm thiết kế thời trang Toán Trần quan tâm nhất là hiệu […]

No Picture
TÀI LIỆU

Cơ sở nhảy size quần áo

Vì sao phải nhảy size,nhảy cỡ quần áo ? Trong sản xuất công nghiệp,quần áo được sản xuất hàng loạt. Mục đích bán cho nhiều khách hàng khác nhau. Béo, gầy,cao,thấp,vừa… đều mặc được theo […]