Cách tính tỉ lệ độ co rút của vải bằng Optitex

Tất cả các loại vải đều co rút ít hoặc nhiều. Nguyên nhân co rút chính: chất liệu và cấu trúc dệt. Ngoài ra có thể ảnh hưởng quá trình gia công khác: nhuộm, wash, cắt…
Tại sao phải tính độ co rút của vải ?

day-giac-so-do-tinh-dinh-muc
Nếu không tính, cái áo croptop may ra thành cái áo bra vì bị hụt chiều dài. Trong công nghiệp, cắt may đúng thông số yêu cầu số 1.
Vậy cách tính tỉ lệ độ co rút của vải bằng phần mềm Optitex như thế nào ?
1. Xác định độ co rút của vải sau gia công (đọc ở đây)
2. Mở rập, bấm vào phần chọn

tinh-co-rut-vai-optitex-nhap-ts-co-rut

3. Nhập phần trăm co rút vào bảng sautinh-co-rut-vai-optitex

4. Kết quả sau điều chỉnh 5%

tinh-co-rut-vai-optitex-5

day-giac-lam-rap-nhay-size

About Pham Tran Toan 579 Articles
Thợ dạy tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần