OPTITEX

Hướng dẫn Optitex xuất file PDF

Anh em làm rập online bán khách, khách ở xa, chờ giao rập phê pha lắm. In liền thì không có máy. Làm thế nào để giao file cho khách ? Mời anh em coi Hướng […]

TÀI LIỆU

Hướng dẫn cài đặt CoRelDrawX7 bao ngon.

CorelDRAW là phần mềm thiết kế mạnh mẽ giúp bạn tạo nhiều sản phầm, phù hợp với nhiều yêu cầu khác nhau. Khả năng chuyển đổi định dạng sang hình ảnh, file cad. Nó hỗ […]

HỌC THIẾT KẾ RẬP

Thiết kế rập bằng phần mềm Corel X8

Corel là phần mềm bắt buộc sinh viên công nghệ may phải học. Không những thế, khi làm đồ án tốt nghiệp, anh em còn sống chết với nó để vẽ tài liệu kĩ thuật. […]

TÀI LIỆU

Xuất file Gerber Accumark qua Corel

HV: CorelDRAW có đọc được file Gerber Accumark  không ? TT: Khi xuất qua file trung gian thì rập, sơ đồ Gerber Accumark có thể mở trên CorelDRAW  rất oki. Trung tâm thiết kế thời trang […]