Xuất file Gerber Accumark qua Corel

HV: CorelDRAW có đọc được file Gerber Accumark  không ?

TT: Khi xuất qua file trung gian thì rập, sơ đồ Gerber Accumark có thể mở trên CorelDRAW  rất oki.

Trung tâm thiết kế thời trang Toán Trần xin hướng dẫn cách xuất file Gerber Accumark qua CorelDRAW
Tải phần mềm corel ở đây
Video hướng dẫn xuất file Gerber Accumark qua CorelDRAW

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần