Phần mềm sơ đồ accumark.
GERBER ACCUMARK

Tạo khối ép keo giác sơ đồ accumark

      Video hướng dẫn tạo khối ép keo trong phần mềm giác sơ đồ Accumark.Các chi tiết được tạo thành một nhóm.Ta có hai lựa chọn: tạo nhóm chi tiết thành hình chữ […]

Block bufer
GERBER ACCUMARK

Cài đặt khoảng hở giữa hai chi tiết.

Khi in rập,nếu để chi tiết sát nhau sẽ rất khó cắt rập.Hoặc khi canh sọc ta cũng cần tăng độ hở nhất định để cắt sọc chính xác.Video hướng dẫn chi tiết để các […]