Tạo khối ép keo giác sơ đồ accumark

Phần mềm sơ đồ accumark.
Phần mềm sơ đồ accumark.
      Video hướng dẫn tạo khối ép keo trong phần mềm giác sơ đồ Accumark.Các chi tiết được tạo thành một nhóm.Ta có hai lựa chọn: tạo nhóm chi tiết thành hình chữ nhật hoặc tự động.Chế độ tự động tiết kiệm keo hơn,nó sẽ tự chừa đều xung quanh.Các bạn coi video để rõ hơn.


About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần