TÀI LIỆU SẢN XUẤT

Qui trình may áo bra nữ.

QUI TRÌNH THỜI GIAN CÔNG ĐOẠN TẠM TÍNH  735PVT STT Tên công đoạn Bậc thợ Thời gian Loại máy A Cụm dây vai 1 Đo cắt dây vai+dây lúp 2 20 TC 2 Đo cắt […]

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

Tài liệu kĩ thuật quần sọc nam.

Tà liệu kĩ thuật quần sọc nam. Tài liệu quần sọc nam bao gồm: Bảng thông số kĩ thuật quần sọc nam. Bảng thông tin nguyên phụ liệu sản phẩm. Bảng yêu cầu kĩ thuật […]