Tài liệu kĩ thuật quần sọc nam.

Tà liệu kĩ thuật quần sọc nam.

tai-lieu-quan-soc-nam

Tài liệu quần sọc nam bao gồm:

cty-tkkt-toan-tran

  1. Bảng thông số kĩ thuật quần sọc nam.

  2. Bảng thông tin nguyên phụ liệu sản phẩm.

  3. Bảng yêu cầu kĩ thuật may

download-icon
TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY TÍNH CỦA BẠN.

 

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần