Phần mềm sơ đồ accumark.
GERBER ACCUMARK

Hướng dẫn giác sơ đồ cắt rập Gerber Accumark.

Video hướng dẫn chi tiết gíac sơ đồ cắt rập trên phần mềm Accumark. 1.Tạo bảng qui định chiều chi tiết để rập không bị lật. 2.Tạo bảng ghi chú in rập để in đường […]