Hướng dẫn giác sơ đồ cắt rập Gerber Accumark.

Phần mềm sơ đồ accumark.
Phần mềm sơ đồ accumark.

Video hướng dẫn chi tiết gíac sơ đồ cắt rập trên phần mềm Accumark.

1.Tạo bảng qui định chiều chi tiết để rập không bị lật.

2.Tạo bảng ghi chú in rập để in đường may,in canh sợi in tên chi tiết,in size,in ngày tháng …

3.Tạo bảng khối khoảng đệm để cắt phá rập dễ ko bị hụt rập (thường tôi để 05.cm)

cty-tkkt-toan-tran

4.Cài đặt in rập có canh sợi

5.Đi sơ đồ bình thường và khai báo các tham số mới thiết lập mới là ok.

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY