Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Lectra-3

Phần mềm sơ đồ lectra diamino
Phần mềm sơ đồ lectra diamino

Thêm một ebook hướng dẫn sử dụng phần mềm lectra để thiết kế rập,nhảy size và giác sơ đồ.Như tài liệu trước,các lệnh được trình bày chi tiết,kềm theo hình minh họa.Các bạn nên xem trước rồi tải về nghiên cứu.

download-iconcty-tkkt-toan-tran

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Thợ dạy tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần