THIẾT KẾ ĐẦM TRẺ EM XÒE TRÒN

THIẾT KẾ ĐẦM TRẺ EM XÒE TRÒN

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ RẬP THIẾT KẾ ĐẦM TRẺ EM XÒE TRÒN

THIẾT KẾ ĐẦM TRẺ EM XÒE TRÒN

THÔNG SỐ

Dài áo: 45

Ngang vai: 26

Vòng ngực: 52

Vòng eo: 52

Vòng cổ: 26
Hạ eo = 20

Dày váy  = 25

 

CÁCH VẼ.

 

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

  • Thân trước.( Dựa vào cách thiết kế rập áo trẻ em căn bản).

AB: dài áo = số đo = 54

AC: rộng áo = 15

1thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-tt-dai-rong

AI: hạ ngực = ¼ ngực = 13

IJ: ngang ngực = ¼ ngực +2 = 15

2thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-tt-ha-nguc

AE: vào cổ = 1/5 cổ = 5.2

AF: hạ cổ = 1/5 cổ = 5.2

AF = EV

4thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-tt-vao-co

O là điểm giữa của EF

Nối VO và chia thành 3 đoạn bằng nhau,

Vẽ cổ trước qua các điểm E, 1/3 của O V F.

6thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-tt-vong-co

AC1: ngang vai = ½ rộng vai = 13

C1C2: xuôi vai = 1/10 vai = 2.6

Nối C2E = vai con.

8thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-tt-vai con

Từ C2 hạ đường vuông góc với IJ tai J1.

Chia C2J1 làm 2 đoạn, tại J2 lấy vào trong 1cm đánh cong vòng nách.

10thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-tt-vong-nach

AH: hạ eo = số đo = 20

PP1 = 1

12thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-tt-giam-eo

JJ’ =1.5.13thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-tt-giam-nach

 Nối JC2 là vòng nách mới.

14thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-tt-vong-nach

Cổ: EE’ = 1.5, FF’ = 1.

15thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-tt-giam-co

 Vẽ đường cong E’F’.

16thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-tt-vong-co

Nối P1 J’ C2 E’ F’ H.

17thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-tt-suon-ao

Vẽ đáp ngực.

Từ E’ lấy vào E’E” = 4.5cm

Từ H lấy lên HE” = 5

Vẽ đường cong đáp ngực như hình vẽ (hoặc tùy thích).

19thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-tt-nep-co

Vẽ váy.

Từ H, lấy HH’ = HH” = (mông +4)/6 – 0.5. Đánh cong vòng eo.

20thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-tt-vay

Kéo dài H”L = H’K = dài váy = 25.

Nối KL đánh cong vòng lai.

21thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-tt-vay

Copy đường H1I2 // HP1

HH1 = P1I2=3.5

H1I2 = ngang eo + 0.5

22thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-tt-nep-lung

Các chi tiết sau khi bóc tách của thân trước.

23thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-tt-btp

  • Thân sau. (tương tự cách vẽ áo căn bản trẻ em)

Từ thân trước ta sang dấu các đường dài áo, ngang ngực , hạ ngực.

ab: dài áo = số đo = 45

ac: rộng áo = 15

ai: hạ ngực = ¼ ngực = 13

ij: ngang ngực = ¼ ngực +2 = 15

ae: vào cổ = 1/5 cổ = 5.2

af: hạ cổ = 1

24thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-ts-vong-co

Ac1: ngang vai = ½ rộng vai = 13

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gonc1c2: xuôi vai = 1/10 vai = 2.62

Nối c2e = vai con.

25thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-ts-ngang-vai

Từ c2 hạ đường vuông góc với ij tại j1

Chia c2j1 làm 2 đoạn bằng nhau

tại j2 lấy vào trong 1cm đánh cong vòng nách.

27thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-ts-vong-nach

Ah: hạ eo = số đo = 20

hp : ngang eo = ngang ngực = 15 -1

pp1 = 1

28thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-ts-ha-eo

jj’ =1. Nối j’C2 đánh cong vòng nách.

29thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-ts-nach

Từ e lấy ee’ = 1.5. Từ f lấy ff’ =1.

Đánh cong vòng cổ qua 2 điểm e’f’.

30thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-ts-co.

Vẽ thân sau đi qua các điểm p1 j’ c2 e’ f’ h.

31thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-ts-suon.

 

Váy thân sau vẽ như váy thân trước.

Từ h, lấy hh’ = hh” = (mông +4)/6 – 0.5.

Kéo dài h”l = h’k = dài váy = 25.

Nối kl đánh cong vòng lai.

Copy đường h1i2 // hp1

hh1 = p1i2=3.5

h1i2 = ngang eo + 0.5

32thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-ts-vay.

Các chi tiết sau khi bóc tách của thân sau

33thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-ts-btp

 

QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY.

Vòng cổ chừa đường may 0.5cm

Đường tra dây kéo, lai váy chừa đường may 2cm

các đường còn lai chừa 1cm.

34thiet-ke-rap-dam-tre-em-bien-kieu-chua-duong-may

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

KHOA-HOC-NGANH-MAY