Ai U23 giảm 2,3 triệu lớp thiết kế rập.

Ưu đãi duy nhất dành cho U23 đăng kí học lớp thiết kế rập giảm ngay 2.3 triệu từ ngày 20.01 đến ngày 23.01.2018.

Lí do ưu đãi: U23 Việt Nam đá thắng Iraq

Đối tượng U23 (căn cứ vào chứng minh nhân dân)

Thời gian thực hiện từ ngày 20.01.2018 đến ngày 23.01.2017

Các lớp thiết kê rập, sơ đồ vi tính được áp dụng:

  1. Lớp thiết kế rập sơ đồ Gerber Accumark V8-V9-V10
  2. Lớp thiết kế rập sơ đồOptitex
  3. Lớp thiết kế rập sơ đồ Lectra
  4. Lớp thiếrập balo
  5. Lớp thiết kế rập sơ đồ khuyến mãi
    Lớp thiết kế rập sơ đồ khuyến mãi

 

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần