CÁCH THIẾT KẾ RẬP QUẦN DÀI TRẺ EM

TRUNG TÂM TOÁN TRẦN HƯỚNG DẪN CÁCH THIẾT KẾ RẬP QUẦN DÀI TRẺ EM

1.Thông số

Dài quần: 60

Hạ gối: 36

Vòng eo: 54

Vòng mông: 56

Vòng ống: 16

  1. Cách vẽ

THÂN TRƯỚC

  • Vẽ hcn ABCD:

AB: dài quần = 60cm

CD = 1/4 Vm + 3cm cử động + 1.5cm cửa quần = 18.5cm

1

  • Vẽ vòng đáy:

AI: hạ đáy = ¼ Vm + 3cm cử động = 17cm

2

cty-tkkt-toan-tran

AM: hạ gối = 36cm

3(1)

AA1 = 1cm

4(1)

A1A2: ngang eo = ¼ Ve + 2m xếp ly = 15.5cm

5(1)

I1I2: vào đáy= 2cm.

6(1) Chia I2A2 thành 3 phần, vẽ vòng cong đáy.

7(1)

  • Vẽ plys:

Vẽ đường chính trung OA0.

A0A3 : bề rộng xếp ly = 2cm, dài ly = 8cm.

9

  • Vẽ ống:

O1M1 = O1M2 = ½ II1 -1cm = 8cm

10

OB1= OC1= ½ Vòng ống – 1cm = 7cm

11

Nối các điểm A1, I, M1, B1, B2, M2, I1.

Đánh cong đoạn I1M2 0.5cm.

cty-tkkt-toan-tran

12

THÂN SAU

Vẽ thân sau dựa vào thân trước

  • Vẽ vòng đáy:

AI’: hạ đáy = hạ đáy trước + 1cm = 18cm

TS1

I’J: ngang đáy = Ngang đáy trước + 1/10 Vm = 24cm

TS2

AM: hạ gối = hạ gối trước

AA2 = 1cm

TS3

A1A2: ngang eo = ¼ Ve + 3cm luồn thun = 16.5cm

TS4

JJ1: vào đáy = 1/10 Vm = 6cm. Nối J1A1.

ts5

Chia J1A1 thành  3 phần, vẽ vòng cong đáy.

TS6

  • Vẽ ống:

B2B’ = M2M’ = 4cm

cty-tkkt-toan-tran

TS7

Nối các điểm B’, M’, J.

Đánh cong đoạn M’J 1cm.

TS8

LƯNG

Vẽ hcn ABCD:

AB: chiều dài = ½ Ve + 1cm = 28cm

AD: chiều rộng = 3cm

TSLUNG1

AO = vòng eo TT = 13.5cm

BB1 = 2cm.

TSLUNG2

Kẻ OB1 vuông góc B1B2. Đánh cong lưng

TSLUNG3(1)

cty-tkkt-toan-tran

3. Đường may

DMLUNG

DMTS

DMTT