THIẾT KẾ RẬP ÁO LIỀN QUẦN TRẺ EM.

CÁCH ĐO.

Bề dài chung: đo từ chân cổ đến giữa đùi.

Dài áo: đo từ chân cổ tới eo.

Ngang vai: đo từ đầu vai bên nay sang đầu vai bên kia.

Vòng ngực: đo vòng quanh ngực.

Vòng cổ: đo xung quanh chân cổ.

THÔNG SỐ THIẾT KẾ RẬP ÁO LIỀN QUẦN TRẺ EM.( Từ 1 – 2 tuổi)

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Dài áo: 18

Ngang vai: 22

Vòng ngực: 46

Vòng eo: 46

Vòng mông: 46

Vồng cổ: 24.

CÁCH VẼ.

  1. Thân sau.

Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:

AB: bề dài chung = số đo = 35

Bề rộng = 13.5

1thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-dai-rong

AI: hạ nách = ¼ vòng ngực -0.5 = 11

2thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-ha-nach.

AL: hạ eo = dài áo = 18

3thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-ha-eo

LM: hạ mông = 1/10 số đo vòng mông = 4.6

 

4thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-ha-mong

  • Vẽ vòng cổ.

AE: vào cổ = 2/10 số đo vòng cổ – 0.5 = 4.3

AF: hạ cổ = 2

5thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-vao-co

AC: ngang vai = ½ số đo ngang vai = 11

CG: hạ vai = 1/10 số đo ngang vai = 2.2

6thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-vai

Nối EG là vai con.

Trên đường vai con từ E đo vào E1 = 2cm.

7thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-vai-giam

Nối FE1, O là điểm giữa.

Nối OE2, T là điểm giữa.

8thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-co

Vòng cổ vễ đi qua các điểm E1TF.

9thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-vong-co

  • Vẽ vòng nách.

IJ: ngang ngực = ¼ số đo vòng ngực + 2 (cử động) = 13.5
10thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-ngang-nguc

Từ G hạ đường vuông góc với IJ tại H, và V là điểm giữa.

Nối JV, P là điểm giữa.

Nối HP, Q là điểm giữa.

 

11thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-nach

VV1 = 0.5. Vẽ vòng nách qua các điểm J Q V1 G.

12thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-vong-nach

  • Vẽ đường sườn và tà áo.

LL1: ngang eo = ¼ vòng ngực – 1 = 12.5

13thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-ngang-eo

MM1: ngang mông = ngang ngực = 13.5

14thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-ngang-mong

BK: ngang lai = ngang mông =13.5

KK1 = 1

 

15thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-ngang-lai

Nối J L1M1 đánh cong 0.5cm, và kẻ thẳng xuống K1.

16thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-suon

  • Vẽ đáy quần và ống quần.

BN = 1/10 mông – 1 = 3.6

17thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-day

SN = BN = 3.6

SX = 1

18thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-day

R là điểm giữa của BM, nối RN, z là điểm giữa.

W là điểm giữa của BZ.

19thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-day

Vòng đáy quần vẽ từ R qua W và N.

20thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-day

Nối K1X đánh cong vào 0.5cm.

21thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-ts-ong.2 Thân Trước.

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Sang dấu các đường dài áo, hạ nách, hạ eo, hạ mông, vào cổ, ngang vai, ngang ngực , xuôi vai

ab: bề dài áo = 35

 

ai: hạ nách = 11

al: hạ eo = 18

lm: hạ mông = 4.6

ae: vào cổ = 4.3

ac: ngang vai = 11

ij: ngang ngực = ¼ số đo vòng ngực + 2 (cử động) = 13.5

cg: xuôi vai = 2.2

Nối eg và ee1 = 2cm

22thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-tt-sang-dau

 

af: hạ cổ = 2/10 vòng cổ = 4.8

23thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-tt-ha-co

Nối fe1, o là diểm giữa.

Nối oe2 và chia oe2 làm 3 đoạn bằng nhau,

ot = 1/3 oe2. Vòng cổ vẽ qua các điểm e1tf.

24thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-tt-vong-co

  • Vẽ vòng nách.

Từ g hạ đường vuông góc với ij tại h, và v là điểm giữa.

Nối jv, p là điểm giữa.

Nối hp, q là điểm giữa.

25thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-tt-ha-nach

vv11 = 1cm. Vẽ vòng nách qua các điểm j q v 1 g.

26thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-tt-vong-nach

  • Vẽ đường sườn và tà áo.( như thân sau)

ll1: ngang eo = ¼ vòng ngực – 1 = 12.5

mm1: ngang mông = ngang ngực = 13.5

bk=mm1=13.5

kk1 = 1.

Nối j l1m1 đánh cong 0.5cm vag kẻ thẳng xuống k1.

27thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-tt-suon

 

  • Vẽ đáy quần và ống quần.( tương tự thân sau)

bn = 1/10 mông – 1 = 3.6.

sn= bn = 3.6

sx = 1

28thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-tt-day

r là điểm giữa của bn, nối rn, z là điểm giữa.

 

w là điểm giữa của bz

Vòng đáy quần vẽ từ r qua w và n.

Nối k1x đánh cong vào 0.5cm.

29thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-tt--ong

Vị trí xẻ trụ.

fn= dài tru = 23

to bản trụ = 2.
30thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-tt-vi-tri-xe-tru

Ngoài đường fn chừa thêm 1cm + 2cm để bẻ nẹp phía trước, gài nút.

31thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-tt-vi-tri-xe-tru

QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY.

Vòng cổ, vòng nách, vòng ống chừa 0.5cm.

Các đường còn lại chừa đều 1.5cm.

32thiet-ke-rap-ao-tre-em-lien-quan-chua-duong-may

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

KHOA-HOC-NGANH-MAY