THIẾT KẾ RẬP QUẦN SHORT TRẺ EM.

 THIẾT KẾ RẬP QUẦN SHORT TRẺ EM.


QUẦN SHORT LƯNG THUN CHO BÉ GÁI, KIỂU DÁNG DỄ THƯƠNG CÓ THỂ MẶC Ở NHÀ VÀ ĐI CHƠI, DẠO PHỐ.

 cty-tkkt-toan-tran

1. THÔNG SỐ

Dài quần: 25

Vòng mông: 52

2. THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC QUẦN SHORT TRẺ EM.

 

  • Vẽ hcn ABCD:

 

AB: dài quần = 25cm

BC = 1/4 Vm +4cm = 17cm

1

  • Vẽ đường đáy TT:

AI: hạ đáy = 1/4 Vm + 3cm = 16cm

2

AA1: ngang eo = 1/4 Vm + 2cm xếp ly= 15cm

 

3

HH1: vào đáy = 2cm

4

Nối A1H1. Lấy H1G = 1/3 H1A1.

5

Nối HG. N là điểm giữa HG.

Vẽ đường cong đáy qua 1/2 H1N.

6

  • Vẽ đường xếp ly:

Lấy A0= 1/2 AA1

A0A3: rộng đường xếp ly = 2cm.

7

  • Vẽ ống quần:

BB1: rộng ống = BC – 2cm = 15cm

8

BB2 = 1cm.Đánh cong ngang ống.

Nối đường sườn ống.

93. THIẾT KẾ RẬP THÂN SAU QUẦN SHORT TRẺ EM.

  • Vẽ hcn ABCD:

AB: dài quần = 25cm

BC = 22cm

TS1

cty-tkkt-toan-tran

  • Vẽ đường đáy TS:

AI: hạ đáy = hạ đáy TT + 1cm = 17cm

TS2

AA1: ngang eo = 1/4 Vm + 3cm luồn thun = 16cm

TS3

HH1: vào đáy = 1/10 Vm = 5cm

TS4

Nối A1H1. Lấy H1G = 1/3 H1A1.

Nối HG. N là điểm giữa HG.

Vẽ đường cong đáy qua 1/2 H1N.

TS5

  • Vẽ ống quần

BB1: rộng ống = BC – 2cm = 15cm

TS6

BB2 = 1cm, B1B3 = 2cm.Đánh cong ngang ống.Nối đường sườn ống.

TS7

4. THIẾT KẾ RẬP TÚI QUẦN SHORT TRẺ EM.

Vẽ hcn ABCD:

AB: dài túi = hạ đáy trước – 1cm = 15cm

Bc: ngang túi = 2/3 dài túi = 10cm

TUI1

AK1: dài miệng túi = 10cm

AK2: Ngang miệng túi  = 3.5cm

Nối K2K1. Đánh cong miệng túi qua K2, K1 và cách điểm giữa K2K1 là 2cm

TUI2

5. THIẾT KẾ RẬP LƯNG QUẦN SHORT TRẺ EM.

Vẽ hcn ABCD:

AB: bề dài = 2 x vòng eo đo trên 2 thân quần sau khi xếp ly + 6cm = 64cm

BC: bề ngang = 5cm

LUNG

6. ĐƯỜNG MAY.

DMS

DM

DMLUNG

DMTUI

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần