Thiết kế áo Jacket vai rộng Thân trước

  • Thiết kế Thân trước:

Vẽ hình chữ nhật:

AB: Dài áo = số đo – chồm vai = 62

BB1=CC1: Ngang ngực = ¼ Vòng ngực + 8 = 30cm.

DAI-AO-TT

Xác định vị trí cổ, vai:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

AE: Vào cổ = ¼ Vòng cổ – 1.25 = 9.5

AI: Hạ cổ = 10 –  chồm vai = 6

AT: Hạ xuôi vai = 5cm

TM: Ngang vai = ½ vai – 1.25 = 23.25.

HCO-NVAI-TT

Nối vai con, đánh cong vòng cổ trước:

 

Hạ nách = số đo – chồm vai = 25cm.

HNACH-VCON-VCO-TT

Vẽ đường sườn áo:

Vào nách 2 -> 3 vẽ vòng nách tay trước

BB2: Ngang lai = ½ ngang ngực – 1 = 29cm

Vẽ đường sườn áo.

VNACH-DSUON-Tt

Vẽ đô áo:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

 

Từ đường ngang ngực xuống 3cm, lên 3cm

Chia đôi đường xuống 3cm nối lại làm đô trước kiểu.

DO-KIEU-TT

Chừa đường may:

TP-TT

KHOA-HOC-NGANH-MAY