Thiết kế cổ áo Jacket vai rộng

  • Thiết kế cổ áo bẻ

Vẽ hình chữ nhật:

AB: Rộng cổ 11

AC: Dài cổ = (cổ trước + cổ sau) – 1 -> 3cm.

DAI-LA-CO

Xác định vị trí cổ sau:

BD: 2cm, làm độ cong của lá cổ

DD1: Lấy dấu điểm cổ sau

Đánh 0.5cm cong từ điểm cổ sau.

 

TAO-DIEM-CCO

Từ điểm C lấy ra 3cm làm cạnh lá cổ 6 -> 8cm.

LA-CO-TP

Chừa đường may:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

TP-LA-CO

KHOA-HOC-NGANH-MAY