Thiết kế áo Jacket vai rộng Thân sau

  • Số đo:

Dài áo: 72cm (6cm lai)

Hạ eo: 44.5cm

Vòng ngực: 88cm

Hạ ngực: 29cm

Vòng cổ: 43cm

Rộng vai: 49cm

Hạ nách: 29cm (tính từ vai)

Chồm vai: 4cm

  • Hướng dẫn thiết kế rập thân sau áo Jacket:

Vẽ hình chữ nhật:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

AB: Dài áo = số đo + chồm vai = 70

BB1=CC1: Ngang ngực = ¼ Vòng ngực + 8 = 30cm.

DAI-AO-TS

Xác định vị trí cổ, vai:

 

AE: Vào cổ = ¼ Vòng cổ + 1.25 = 12

AI: Hạ cổ = 1.5 + chồm vai = 5.5

AT: Hạ xuôi vai = 5cm

TM: Ngang vai = ½ vai + 1.25 = 25.75.

HCO-NVAI-TS

Nối vai con, đánh cong cổ sau:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Hạ nách = số đo + chồm vai = 33cm.

HNACH-VCON-VCO-TS

Vẽ đường sườn áo:

Vào nách 1 -> 2 vẽ vòng nách tay sau

BB2: Ngang lai = ½ ngang ngực – 1 = 29cm.

VNACH-DSUON-TS

 

Vẽ đô áo:

Từ đường ngang ngực xuống 6cm, lên 3cm, nối lại làm đô kiểu

Đánh cong 0.5cm.

DO-KIEU-TS

Chừa đường may:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

TP-TS

KHOA-HOC-NGANH-MAY