Thiết kế các kiểu tay áo: Tay lỡ

Từ tay căn bản, điều chỉnh lại.

Chéo nách tay = ½ Vòng nách trước + vòng nách sau

Dái tay = 1/10 ngực + 3cm

Đường sướn tay = 3 -> 4cm

 

thiet-ke-cac-kieu-tay-ao-tay-lo

Đường may:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

thiet-ke-cac-kieu-tay-ao-tay-lo-dmKHOA-HOC-NGANH-MAY