Thiết kế áo sơ mi nữ căn bản Tay áo

– Số đo Tay áo  sơ mi nữ căn bản

Dài tay: 24 (dài: 48)

Cửa tay: 26 (dài: 20)

Vòng nách: 34

– Thiết kế rập tay áo sơ mi nữ:

Vẽ hình chữ nhật:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

AB: Dài tay = số đo

AC: Ngang tay = ½ Vòng nách.

DAI-RONG-TAY-AO-NU

Vẽ vòng nách tay:

KHOA-HOC-NGANH-MAY

AA1 = 2cm

AD1 = Chéo nách tay = (vòng nách trước + vòng nách sau)/2

Chia AD1 thành 3 phần bằng nhau -> Đoạn phía điểm D1, đánh cong (0.3); Đoạn phía điểm A, đánh cong (1.5).

VONG-NACH-TAY

Vẽ lai tay:

 

BL: Cửa tay = ½ Vòng cửa tay + 1 -> 2cm

Giảm sườn tay (0.5-1)

Đánh cong lai tay.

LAI-TAY-NGAN

Đường may:

TP-TAY-NGAN

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon